03 : Works

 

Books (as an Author):

 1. Melpomenine maske: fenomenologija žanra tragedije u dubrovačkom ranonovovjekovlju, Disput, Zagreb 2007.
 2. Odbrojavanje: antologija suvremene hrvatske drame, Filozofski fakultet – Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2007.
 3. Drugo lice drugosti: književnoantropološke studije, Disput, Zagreb 2009.
 4. Priučen na tumačenje: deset čitanja, Filozofski fakultet – Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2011.
 5. Odbačeni predmet: između filologije i izvedbe, Matica hrvatska, Zagreb 2017.
 6. Tijelo kao glagol: japanski budo, transkulturalne tehnike i trening za izvedbu, Klinika kreativnosti – Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Grad Đakovo, Osijek – Đakovo 2019.
 7. Virus in fabula, Meandarmedia, Zagreb 2020.
 8. Chorégraphie de l'éphémère, Paris, Theatroom 2021.
 9. Preskočene niti, Matica hrvatska, Zagreb 2021.
 10. Performing the Public Sphere: Montažstroj’s Emancipation Politics and the Limits of Interpretation Regimes (due to 2022).
 11. Uvod u japanski budo (due to 2022)

Books (as an Editor):

 1. Leksikon Marina Držića, LZMK, ed. with Mirjana Mataija, Milovan Tatarin, and Slobodan P. Novak, Zagreb 2009. /Volume 1-2/
 2. Miljenko Majetić, Između Hekube i Rabbija, Filozofski fakultet – Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2017.
 3. Public Sphere between Theory, Media, and Artistic Intervention, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Osijek 2019.
 4. Joseph Texte, Jean-Jacques Rousseau i ishodišta književnog kozmopolitizma, Matica hrvatska, Zagreb 2019.
 5. Jean-Luc, Jeener, Kazalište na samrti, Matica hrvatska, Zagreb 2019.
 6. Mika Hannula, Juha Suoranta, Tere Vadén, Umjetničko istraživanje: teorije, metode i prakse, Klinika kreativnosti – Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Grad Đakovo, Osijek – Đakovo 2021.

 

Scientific Research Papers (peer-reviewed):

 1. "America and Non-European World in the Plays of Josip Kosor's Parisian Cycle", Neohelicon: Acta Comparationis Litterarum Universarum, 2006, 33, 2.
 2. "Amerika i neeropski svijet u dramama Kosorova pariškog ciklusa", Kulturni stereotipi: koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima, eds. Dubravka Oraić Tolić and Erno Kulcsar Szabo, FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb 2006.
 3. "Transkulturalna, interkulturalna i modernistička dramaturgija Radovana Ivšića: Sunčani grad kao 'totalni teatar'", Književna smotra, 1, 2007.
 4. "Intertekstualni odnos Pseudo-Kalistenova romana o Aleksandru Velikom i hrvatske srednjovjekovne Aleksandride", Mogućnosti, 1-3, 2001.
 5. "Odgođeni oproštaj – modusi pjesničkog svijeta u Ujevićevoj Kolajni", Republika, 5-6, 2002.
 6. "Apsolutno pravo na priču", Kolo, 2, 2001.
 7. "Čin a ne riječi ili što ih još vrag nije odnio (Dubrovačka trilogija, imperativ prošlosti i Vojnovićevo kategoričko Ne) ", Dubrovnik, 3, 2002.
 8. "Tekst, povijest, identitet: književni rad Stanka Andrića", Književna republika, 9-10, 2003.
 9. "Orfeo: dramski fragment Mavra Vetranovića Čavčića" (with Milovan Tatarin), Hrvatska književna baština, 3, eds. Dunja Fališevac, Josip Lisac, and Darko Novaković, Exlibris, Zagreb 2004.
 10. "Slobodan Prosperov Novak, tko je to? Ili: O pozadini jednog projekta kanonizacije književne povijesti", Književna republika, 3-4, 2004.
 11. "Autoritet imenovanja (žanra): trag(ikom)edija, melodrama, libretistička drama", Kolo, 1, 2006.
 12. "Žudnja kao metafora: 'sveopći libido' Ivančeva Don Juana", Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova VIII. (Hrvatska književnost prema europskim /emisija i recepcija/ 1940-1970) sa znanstvenog skupa održanog 22-23. rujna 2005. godine u Splitu, 8, eds. Cvijeta Pavlović and Vinka Glunčić-Bužanić, Književni krug, Split 2006.
 13. "O velikome mehanizmu povijesti, ili o njegovim aporijama. Elizabetinci, Ivšić, Kott: unakrsno čitanje", Komparativna povijest hrvatske književnost, 9, eds. Cvijeta Pavlović and Vinka Glunčić-Bužanić, Književni krug, Split 2007.
 14. "Ludičko i političko u 'komedijama' Nikole Nalješkovića", Pučka krv, plemstvo duha: zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću, ed. Davor Dukić, Disput, Zagreb 2005.
 15. "Ženski identitet u četirima dubrovačkim renesansnim tragedijama", Dani hvarskog kazališta, 32, Prostor i granice hrvatske književnosti i kazališta, HAZU - Književni krug, Zagreb - Split 2006.
 16. "Zabilješke o jednome poglavlju suvremene hrvatske znanosti o književnosti: nove tendencije i interpretativne paradigme (2005-2006)", Zbornik Zagrebačke slavističke škole, Zagrebačka slavistička škola, Filozofski fakultet, Zagreb 2007.
 17. "Dijalozi o problemima pitome drugosti : Stanko Lasić, Erazmo Rotterdamski i europski studiji", Nova Croatica, 2007, 1.
 18. "Tektonsko pomicanje intresa", Zbornik Zagrebačke slavističke škole, Zagrebačka slavistička škola, Filozofski fakultet, Zagreb 2008.
 19. "Profil ubojice u trima dubrovačkim renesansnim tragedijama", Čovjek, prostor, vrijeme: književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti, eds. Živa Benčić and Dunja Fališevac, Disput, Zagreb 2006.
 20. "Suvremena hrvatska drama ili o kakvome je to odbrojavanju riječ?", Odbrojavanje: antologija suvremene hrvatske drame, Zagrebačka slavistička škola, Filozofski fakultet, Zagreb 2007.
 21. "S onu stranu žanra: kratka povijest tragedije u svjetlu ranonovovjekovnih normativnih poetika", Umjetnost riječi, 51, 2007, 3-4.
 22. "Pribilješke o tranzicijama suvremene hrvatske književne kritike", Sarajevske sveske, 2008, 17.
 23. "Držićeve koncepcije tijela i tjelesnosti I istraživanje seksualnih alteriteta u ranom novovjekovlju", Marin Držić – svjetionik dubrovačke renesanse, eds. Paul Louis Thomas and Sava Anđelković, Disput, Zagreb 2009.
 24. "Neoplatoničke koncepcije u Držićevim dramskim prolozima", Marin Držić 1508–2008. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5–7. studenoga 2008. u Zagrebu, eds. Nikola Batušić and Dunja Fališevac, Zagreb, HAZU, 2010.
 25. "Stereotypes on the Borderline: Hungarians as Otherness in Croatian Literature and Culture", Lingua-Culture Contextual Studies in Ethnic Conflict of the Worlds, 2010, 18.
 26. "Nepovoljna vremena za rađanje nacije: o ideološkim supstratima Vojnovićeva dramskog stvaralaštva (i njihovu prešutnom kontinuitetu)", Književna smotra, 42, 2010, 2 (reprinted in: Zbornik Zagrebačke slavističke škole, ed. Krešimir Mićanović, FFZG, ZSS, Zagreb 2010).
 27. "Bungaku jinruigaku e no shôtai: gakusaiteki kenkyû hôhôron" / "Interdisciplinary Field of Literary Anthropology: An Introduction", Conflict Studies in the Humanities, 3, 2011.
 28. "O nekim aspektima Držićeve tragičke dramaturgije", Putovima kanonizacije: zbornik radova o Marinu Držiću (1508-2008), eds. Nikola Batušić and Dunja Fališevac, HAZU, Zagreb 2009.
 29. "Oslobođenje Betulije Antuna Gleđevića: jedna u nizu 'scenskih Judita'" (with Milovan Tatarin), Građa za povijest književnosti hrvatske, 2009.
 30. "Kropka nad i: zarys wstępu do współczesnego dramatu chorwackiego", Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku, ed. Leszek Malczak, Katowice 2012.
 31. "Ekonomijom pojmova uhvatiti pravo značenje: Japan kao nestabilni označitelj", Hrvatska revija, 1, 2013.
 32. “Otpor prema kanonizaciji: o nekim modelima uspostave kanonske vrijednosti u držićologiji i izvan nje”, Zbornik Zagrebačke slavističke škole – Otpor: subverzivne prakse u jeziku, književnosti i kulturi, Zagrebačka slavistička škola, ed. Tvrtko Vuković, Filozofski fakultet, Zagreb 2014.
 33. "Ritual formalism and the intangible body of the Japanese koryu budo culture", Narodna umjetnost/Folklore Research, 2014, 51, 1.
 34. "Ritual formalism and the Japanese koryu budo: A socio-anthropological approach", 7th International Scientific Conference on Kinesiology: Fundamental and Applied Kinesiology – Steps Forward: Proceedings, eds. Dragan Milanović and Goran Sporiš, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, 2014.
 35. “Teror(izam) dokumentarizma devedesetih: Murakamijevo Podzemlje kao zrcalni uvod u japansku psihu”, Književna smotra, 2014, 171.
 36. "Interkulturalno i glokalno: hrvatska književnost između nacionalne filologije i komparatistike", Književna smotra, 2014, 174.
 37. "Subjekt kao objekt fotografskog diskurza: o modusima arhiviranja fakticiteta", Književna smotra, 2014, 175.
 38. "Sala declamationum: isusovačka tragedija u svjetlu posttridentinskog kazališnog i pedagoškog interkulturalizma (I)", Književna istorija, 2015, 155.
 39. "Sala declamationum: isusovačka tragedija u svjetlu posttridentinskog kazališnog i pedagoškog interkulturalizma (II)", Književna istorija, 2015, 156.
 40. "Identitet kao alteritet: Vinko Paletin i geopolitika novootkrivenog svijeta" (with Maroje Burum), Romanoslavica, 2016, 2.
 41. "Stiliziraj ili snosi posljedice – o performativnosti akademskog diskurza", Književna republika, 2015, 4-6.
 42. "Transcultural and Transcorporal Neighbors: Japanese Performance Utopias in Jerzy Grotowski, Eugenio Barba and Phillip B. Zarrilli", Colloquia Humanistica, 2015, 4.
 43. "La philologie en tant que mathèse sur le paradigmatisme de l’énoncement de la vérité dans les sciences humaines", Le Fantôme de la Liberté, 2016, 3-4.
 44. "Teologija urote: čitanje Držićevih pisama Cosimu I. i Francescu Mediciju", Umjetnost riječi, 2016, 1-2.
 45. "Sala declamationum: isusovačka tragedija u Dubrovniku", Tridentska baština. Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama. Zbornik radova, eds. Zrinka Blažević and Lahorka Plejić Poje, Matica hrvatska, Zagreb 2017.
 46. "Meyerhold Bound: Montažstroj’s Vatrotehna (2.0) and the Barbaric Discipline of the Machine", Colloquia Humanistica, 2017, 6.
 47. "Teologia spisku: drobna przyjemność w grze suwerennością", Przekłady Literatur Słowiańskich, 2017, 8, 1.
 48. "Forsythe x Ikeda – onkraj formule multiplikacije ili o algoritmu razlika", Narodna umjetnost/Folklore Research, 2018, 1.
 49. "Montažstroj's Emancipation Politics: Public Sphere between Irruption and Institution", Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach / Changing the Framework. Institutions in Central Europe and the Balkans After 1989, University of Warsaw, Warsaw 2019.
 50. "Treba li šutjeti I odustati od pisanja? Ili o apsolutističkoj dramaturgiji Mate Matišića", Pozornici ususret: zbornik radova u čast sedamdesetog rođendana Borisa Senkera, eds. Lada Čale Feldman and Višnja Kačić Rogošić, Zagreb, Leksikografski zavod Miroslava Krleže, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2017.
 1. "Joseph Texte, rani komparatizam I europska kozmopolitska misao", Joseph Texte: Jean-Jacques Rousseau i ishodišta književnog kozmopolitizma, Matica hrvatska, Zagreb 2019.
 1. "Queer Immanence in Who is? Woyzeck: Technocentric Utopia of the Master and the Slave", Slavia Meridionalis, 2019, 19.
 2. "Režija baštine i njezini političko-metaforički dispozitivi:  nacrt studije", Metafore u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 47. seminara zagrebačke slavističke škole, ed. Lana Molvarec i Tatjana Pišković, Zagrebačka slavistička škola – Filozofski fakultet Sveučilišta  u Zagrebu, Zagreb 2019.
 3. "Teška industrija smisla: zabilješke o otvaranju EPK 2020", Književna republika, 2020, 1-6.
 4. "Narativi opresije i pedagogija skrbništva: Gutiérrez, Freire, Boal", Književna smotra, 2020, 52, 196/2.
 5. "Svoj sin, svoja majka, svoj otac i ja – bilješke o nekoliko radikalnih tijela u ranoj povijesti EUROKAZ-a, Eurokaz: trošenje vremena, Eurokaz, Zagreb 2021.
 6. "Terror of Acceptance: Mass-Murders and Political Dystopia", Cross-Cultural Studies Review, 2, 2020.
 7. "I teorija je praksa: o metodi kao činjenju, o perspektivi apsolutnog početnika" (with Iva Nerina Sibila), Mika Hannula, Juha Suoranta, Tere Vadén, Umjetničko istraživanje: teorije, metode i prakse, Klinika kreativnosti – Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Grad Đakovo, Osijek – Đakovo 2021.
 8. "Performance of/or Debt: The Economy’s Frank Face", Central European Cultures, 2021, 1, 1.
 9. "Budo, Butoh, and Neuroscience" (due to 2022)
 10. "O matematici straha" (due to 2022)
 11. "Nevermind the Score: Laibach in Norh Korea" (due to 2022)

 

Most Significant Track-Record:

 1. "America and Non-European World in the Plays of Josip Kosor's Parisian Cycle", Neohelicon: Acta Comparationis Litterarum Universarum, 2006, 33, 2.
 2. "Stereotypes on the Borderline: Hungarians as Otherness in Croatian Literature and Culture", Lingua-Culture Contextual Studies in Ethnic Conflict of the Worlds, 2010, 18.
 3. "Bungaku jinruigaku e no shôtai: gakusaiteki kenkyû hôhôron" / "Interdisciplinary Field of Literary Anthropology: An Introduction", Conflict Studies in the Humanities, 2011, 3.
 4. "Kropka nad i: zarys wstępu do współczesnego dramatu chorwackiego", Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku, ed. Leszek Malczak, Katowice 2012.
 5. "Ritual formalism and the intangible body of the Japanese koryu budo culture", Narodna umjetnost/Folklore Research, 2014, 51, 1.
 6. "Transcultural and Transcorporal Neighbors: Japanese Performance Utopias in Jerzy Grotowski, Eugenio Barba and Phillip B. Zarrilli", Colloquia Humanistica, 2015, 4.
 7. "La philologie en tant que mathèse sur le paradigmatisme de l’énoncement de la vérité dans les sciences humaines", Le Fantôme de la Liberté, 2016, 3-4.
 8. "Meyerhold Bound: Montažstroj’s Vatrotehna (2.0) and the Barbaric Discipline of the Machine", Colloquia Humanistica, 2017, 6.
 9. "Teologia spisku: drobna przyjemność w grze suwerennością", Przekłady Literatur Słowiańskich, 2017, 8, 1.
 10. "Forsythe x Ikeda – onkraj formule multiplikacije ili o algoritmu razlika", Narodna umjetnost/Folklore Research, 2018, 1.
 11. "Montažstroj's Emancipation Politics: Public Sphere between Irruption and Institution", Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach / Changing the Framework. Institutions in Central Europe and the Balkans After 1989, ed. Magdalena Boguslawska, University of Warsaw, Warsaw 2019.
 12. "Queer Immanence in Who is? Woyzeck: Technocentric Utopia of the Master and the Slave", Slavia Meridionalis, 2019, 19.
 13. "Narativi opresije i pedagogija skrbništva: Gutiérrez, Freire, Boal", Književna smotra, 2020, 52, 196/2.
 14. "Terror of Acceptance: Mass-Murders and Political Dystopia", Cross-Cultural Studies Review, 2, 2020.
 15. "Performance of/or Debt: The Economy’s Frank Face", Central European Cultures, 2021, 1, 1.
 16. "Budo, Butoh, and Neuroscience" (due to 2022)
 17. "O matematici straha" (due to 2022)
 18. "Nevermind the Score: Laibach in Norh Korea" (due to 2022)

 

 

Selected BA and MA Courses:

Introduction to Literary Anthropology

The Otherness: Approaches and Interpretations

Introduction to Early Modern Drama and Theatre

Popular Culture and Early Modern Drama and Theatre

World Literature: European Canon

World Literature: Non-European Canon

Drama, Theatre, Violence

Contemporary Drama in the Context

Introduction to Performance Studies

Theoretical Dramaturgy

Dramaturgical Analysis of Performance Space

Transculturalism and Performance

Transcultural Techniques and Japanese Budo

Theories of Identity

Rhetoric and Culture

Methodology of Artistic Research

 

Selected PhD Courses:

Literary Theory and Methods of Research

From Literary to Theatre Anthropology

Interpretations of the Artistic Space

Epistemology and Humanities

Embodiment and Performance Studies

Public Sphere and Performance: Mediterranean Examples

Transdisciplinary Research Methods